OTSCON

Subsidiary of Otsuka Koki Co.

Type of Construction:
New Plant Construction

Construction Area:
5,100m²

Construction Period:
Jun 2011-Dec 2011

Location:
San Luis Potosi, San Luis Potosi

Industrial Park:
WTC P.I. Logistico

Loading image... Loading image... Loading image...