OTSCON

Subsidiary of Otsuka Koki Co.

Type of Construction:
New Plant Construction| 5,100m²

Construction Period:
Jun 2011-Dec 2011

Location:
San Luis Potosi, San Luis Potosi

Industrial Park.:
WTC P.I. Logistico